Lilin International Group Limited
Add: Rm 907, JXM343, Wing Tuck Commercial Centre, 177-183 Wing Lok St, Hong Kong
Xiamen Lilin Electronics Co.,Ltd
Add: Rm2409,Modern Times Building, No.351, Jia He Road, Si Ming District, Xiamen,China 361000 
Contact: Bob Li
Tel: 86-592-5117538
Moscow hotline: 
+7 (499) 753-10-77       
China Toll Free:  
+ 86 400-860-1868
Mobile:86-13799843867
E-mail: info@robotvacuumcleaner.cn
E-mail: info@lilin-robot.cn
E-mail: boblky@vip.sina.com
MSN: boblky@hotmail.com
Skype: boblky

 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A338
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A338
 •       ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-A338   คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A336
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A336
 •       ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-A336   คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A337
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A337
 •     ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-A337   คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เบาอ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A335
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A335
 •     ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น   ไอเท็ม เลขที่ : LL-A335   คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เบาอย... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A336
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A336
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-A336   คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เบาอย่างมาก ( ระ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A330
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A330
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-A330   คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เบาอย่างมาก ( ระ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X800(B2000)
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X800(B2000)
 •   ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : B2000     1.การดูดที่ทรงพลัง&การปรับการดูดอัจฉริยะ   A. ความสามารถในการดูดฝุ่น... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X900(B2005)
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X900(B2005)
 •   ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : X900(B2005)     1.การดูดที่ทรงพลัง&การปรับการดูดอัจฉริยะ   A. ความสามารถในการดูดฝุ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X700(B3000)
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X700(B3000)
 •   ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ :  X700(B3000)   1.การดูดที่ทรงพลัง&การปรับการดูดอัจฉริยะ   A. ความสามารถในการดูดฝุ่นที... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X700(B3000)
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น X700(B3000)
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : B3000   1.การดูดที่ทรงพลัง&การปรับการดูดอัจฉริยะ A. ความสามารถในการดูดฝุ่นที่ทรงพลัง ด้... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นX550
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นX550
 •       ชื่อสินค้า: ไอเท็ม เลขที่ : X550     1.การดูดที่ทรงพลัง&การปรับการดูดอัจฉริยะ A. ความสามารถในการดูดฝุ่นที่ทรงพลัง ด้วยพล... ... more info
 • หุ่นยนต์ทำความสะอาด LL-A325
 • หุ่นยนต์ทำความสะอาด LL-A325
 • อสินค้า:หุ่นยนต์ทำความสะอาด ไอเท็ม เลขที่ : LL-A325 สี:ทองอ่อน     คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-A325
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-A325
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น   ไอเท็ม เลขที่ : LL-A325   สี: ดำ, คำอธิบาย:     โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่... ... more info
 • หุ่นยนต์ใช้ดูดฝุ่นLL-D6601
 • หุ่นยนต์ใช้ดูดฝุ่นLL-D6601
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-D6601 สี: ดำ,เงิน,ทอง   คุณลักษณะ: 1. มีระบบจดจำกลางวันและกลางคืน เครื่องทำความสะอาดจะเ... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น KK8
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น KK8
 • ชื่อสินค้า:   ไอเท็ม เลขที่ : KK-8   ฟังก์ชั่นใหม่: ตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและหุ่นยนต์จะส่งเสียงบีบโดยไม่หยุดเมื่อมี... ... more info
 • หุ่นยนต์นักกวาดพื้น LL-D6601
 • หุ่นยนต์นักกวาดพื้น LL-D6601
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์นักกวาดพื้น ไอเท็ม เลขที่ : LL-D6601 สี: ดำ,เงิน,ทอง   คุณลักษณะ: 1. มีระบบจดจำกลางวันและกลางคืน เครื่องทำความสะอาดจ... ... more info
 • หุ่นยนต์แม่บ้าน LL-D6601
 • หุ่นยนต์แม่บ้าน LL-D6601
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์แม่บ้าน ไอเท็ม เลขที่ : LL-D6601 สี: ดำ,เงิน,ทอง   คุณลักษณะ: 1. มีระบบจดจำกลางวันและกลางคืน เครื่องทำความสะอาดจะเข... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น KK8
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น KK8
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : KK-8   ฟังก์ชั่นใหม่:   ตัวบ่งชี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและหุ่นยนต์จะส่งเสียงบีบโด... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-A320
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-A320
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-A320   คำอธิบาย:   โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เบาอย่างมาก (... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-A325
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-A325
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-A325 สี: เหลือง คำอธิบาย: โมเดลนี้มีคุณลักษณะขั้นสูงมากมาย ซึ่งรวมถึง เสียงที่เบาอย่าง... ... more info
 • หุ่นยุนต์ถูพื้น LL-286 (K6)
 • หุ่นยุนต์ถูพื้น LL-286 (K6)
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ทำความสะอาดสารพัดประโยชน์ 3 ใน 1 ชิ้น คุณลักษณะ:LL-286 (k6) 1. หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋ว ที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดอลังการ ใช้ง... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-272 ( 899 )
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น LL-272 ( 899 )
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ :LL-272 ( 899 )   ข้อมูลจำเพาะ: 1.    การปรับเปลี่ยนการดูดอัจฉริยะ สินค้านี้สามารถปรับเปลี่... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นLL-309 (740A+)
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นLL-309 (740A+)
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ไอเท็ม เลขที่ : LL-309 สี:ดำ,แดง,ชมพู   ข้อมูลจำเพาะ: 1.    พลังการดูดจะเปลี่ยนตามสภาวะของพื้นที่แตกต่... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋วLL-286 ( K6 )
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋วLL-286 ( K6 )
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ทำความสะอาดสารพัดประโยชน์ 3 ใน 1 ชิ้น คุณลักษณะ:LL-286 (k6) 1. หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋ว ที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดอลังการ ใช้ง... ... more info
 • หุ่นยนต์ถูพื้น LL-286L (K6L)
 • หุ่นยนต์ถูพื้น LL-286L (K6L)
 • ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ทำความสะอาดสารพัดประโยชน์ 3 ใน 1 ชิ้น คุณลักษณะ:LL-286L (k6L) 1. หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋ว ที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดอลังการ ใช้ง... ... more info
 • หุ่นยนต์กวาดพื้น LL-216 ( AVC702 )
 • หุ่นยนต์กวาดพื้น LL-216 ( AVC702 )
 • ชื่อสินค้า: หุ่นยนต์กวาดพื้น   ไอเท็ม เลขที่ :LL-216AVC702 (สีแดง)   ฟังก์ชั่นและคุณลักษณะ: 1. ด้วยโมเดลที่เป็นแบบแผ่นดิสก์กลมทำให้ดูน... ... more info
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋ว LL-286(K6L)
 • หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋ว LL-286(K6L)
 •   ชื่อสินค้า:หุ่นยนต์ทำความสะอาดสารพัดประโยชน์ 3 ใน 1 ชิ้น คุณลักษณะ:LL-286L (k6L) 1. หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจิ๋ว ที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดอลังการ ใ... ... more info